Tervetuloa WordPressiin. Tämä on ensimmäinen artikkelisi. Muokkaa sitä tai poista se ja aloita kirjoittamaan!

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY
  • Jätä vielä yhteystietosi, niin olet arvonnassa mukana:

×
KIITOS, ETTÄ OSALLISTUIT KILPAILUUN!

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Siirryt kohta bolt.works-sivulle

×

Kilpailun säännöt

Järjestäjä

Bolt.Works Oy, Höyläämötie 14, 00380 HELSINKI, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää Bolt.Works-kilpailun, jäljempänä Kilpailu

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Kilpailuun osoitteessa bolt.supla.fi

Osallistumisen ehdot

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois lukien Järjestäjän työntekijät. Osallistumalla Kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa Kilpailuaineistoon, edelleenluovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestä-jästä riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa Kilpailuaineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen Kilpailuaineiston lähettämiseen kaikilta Kilpailuaineistossa esiintyviltä henkilöiltä. Osallistumalla Kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Kilpailun yhteydessä markkinointiluvan antaneet henkilöt merkitään Järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettuja puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Kilpailuun osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada sähköpostitse tietoa liittyen kilpailuun. Mikäli osallistuja ei ole antanut markkinointilupaa, hänen yhteystietonsa hävitetään 1 kuukauden kuluessa arvonnan päättymisestä.

Osallistuminen ja kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua 18.1. – 31.1.2021 välisenä aikana. Osallistuminen tapahtuu vastaamalla kampanjasivulla esitettyihin kysymyksiin ja jättämällä yhteystietonsa. Osallistumisajan jälkeen lähetettyjä taikka epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Palkinnot ja voittajan valinta

Kilpailun palkintona on kuukauden (1 kk) verran ilmaista työtä. Bolt.Works maksaa yhden työntekijän kuukauden palkan. Bolt yhdistää työnantajan ja työntekijän. Voittajatyönantaja voi ottaa myös esim. 2 työntekijää 2 viikoksi tai 4 työntekijää viikoksi. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Voittaja valitaan 5.2.2021 mennessä kaikkien osallistuneiden keskuudesta

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajille ilmoitetaan voitoista kilpailun päättymisen jälkeen viipymättä joko sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, valitaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Voittajan nimi voidaan julkaista Radio Suomipopin taajuudella ja kilpailun järjestäjän omissa kanavissa.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Kilpailuun osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Vero

Palkinto on saajalleen veronalaista tuloa. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti. Palkinnon lunastamisesta mahdollisesti aiheutuvasta tuloveroseuraamuksesta vastaa palkinnon voittaja itse. Mahdollisesta rahapalkinnosta Järjestäjä suorittaa ennakonpidätyksen kilpailun voittajan toimittaman verokortin tai muutoin säädetyn suuruisena.

×